logo


Date:October 02, 2013

Bladwijzer / Vila Cabral

Deze bladwijzer maakte ik voor Vila Cabral, een vernieuwingsproject van 11.11.11 in de stad Antwerpen.

Vila Cabral is een initiatief van 11.11.11 en probeert een zo breed mogelijk publiek bewust te maken van de ongelijke verhoudingen in de wereld. Over Noord en Zuid, over rijk en arm, over honger en overvloed, over rechten en plichten, over oorlog en vrede, enz… Kortom over onrechtvaardige tegenstellingen en het recht op ontwikkeling voor iedereen!